BİLGİ BANKASI

Yeni Nesil VOIP iletişim çözümünün yetenekleri tam olarak kullanıldığında; şirket daha rekabetçi hale geliyor, müşteri memnuniyeti artıyor, ürünlerin pazara çıkma süresi ve satış döngüsü kısalıyor; çalışanların iş hacmi artıyor. VOIP İletişim çözümü, günümüz iş yaşamının artan iletişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, çalışan verimliliğini arttırıcı çözümler sunuyor.

-VOIP İletişimin tek amacı telekomünikasyon giderlerini düşürmek değildir.
Şirketler, VoIP teknolojisi sayesinde telekomünikasyon giderlerinde önemli tasarruflar sağlayarak hızlı bir şekilde yatırım maliyetlerini geri alabilirler ve bu tasarruf süreklilik arz eder. Yeni Nesil İletişimin VoIP özelliğini destekleyip tasarruf faydasını aynı şekilde sağlasa da tek amacı telekomünikasyon giderlerini düşürmek değildir. Tümleşik İletişim, bireysel ve ekip çalışmalarındaki verimliliği arttırmayı amaçlar. Çözümün ne kadar yaygın olarak kullanıldığına bağlı olarak iş süreçlerindeki verimlilik beraberinde yatırım geri dönüşü sağlar. Yani giderleri azaltıp tasarruf sağlamanın yanında çalışanların ve iş süreçlerinin verimliliği ile karlılığı arttırır. Bunun yanında, CRM ve ERP gibi iş süreçlerini geliştirmeye yönelik platformlara entegre edilerek işletme çapında daha büyük faydalar sağlayabilir.

- VOIP İletişim stratejik bir yatırımdır.
VOIP İletişim, yöneticiler tarafından stratejik bir yatırım olarak görülmelidir. Bu sistemin çalışanların ve BT'nin işini kolaylaştırdığının, çalışanların üretkenliklerini arttırdığının, tasarruf sağladığının iyi bilinmesi gerekir. Bunun yanı sıra yönetim kurulunun karar almasına yardımcı olacağı da bir gerçektir. Başarılı bir şekilde kurulan VOIP İletişim çözümünün yetenekleri tam olarak kullanıldığında; şirket daha rekabetçi hale gelecek, müşteri memnuniyeti artacak, ürünlerin pazara çıkma süresi hızlanacak, satış döngüsü kısalacak ve çalışanların iş hacmi artacaktır.
Hizmet kalitesi; veri trafiği çeşitleri ve hizmet çeşitleri arasındaki farklılaşmadır. Bu çeşitler arasında kaliteli bir seçimin yapılabilmesi müşteri ihtiyaç ve beklentilerine bağlıdır. Bunun yanında hizmet kalitesi, VoIP'nin başarısını etkileyen önemli bir araçtır. VoIP hizmet kalitesinin sağlanabilmesi için gerekli olan 5 adımı sizinle paylaşmak istiyorum;

1)Ağ Değerlendirme
VoIP uygulaması satın alınmadan önce, işletmenin ilk olarak kendi veri ağının buna yeterli olup olmadığını kontrol etmesi gerekir. Normalde veri ağları e postaları, dosya transferlerini ve web site erişimlerini destekleyecek şekilde oluşturuluyor. Yani yüksek kalitede ses geçişini gerçekleştirecek bir tasarım barındırmayabiliyor. Ayrıca bir dosya transferinin oluşturduğu web trafiği ile VoIP çözümünün sağlayacağı ses trafiği aynı yapıda değildir. Bir dosya transferi gerçekleşirken bu işlemin belli bir süre alması beklenirken, sesli iletişimde bu süre farkı minumum olmalıdır. Kaliteli bir VoIP hizmeti sağlamak için ne çeşit bir VoIP hizmetine ihtiyaç duyulduğu ve ağ gecikmeleri gibi durumların VoIP arama kalitesini etkileyip etkilemeyeceği belirlenmelidir. Ayrıca, mevcut ağ yapısının kapasitesi değerlendirilerek aynı anda kaç VoIP araması kaldırabileceği saptanmalıdır. Bunları gerçekleştirebilmek için yapılması gereken, ağ topolojisi ve alt yapının incelenerek, eklenecek olan VoIP trafiğiyle başa çıkabilecek yeterli bant genişliğinin varlığının test edilmesidir.

2) İnternet Sağlayıcısı
Ağ kesintilerinin yaşandığı bir durumda, internet sağlayıcısı VoIP trafiğini taşıyacak duruma getirilmelidir. VoIP hizmetinin satış rakamları oldukça yüksektir ve ses paketleri dahilindeki internet sağlayıcılarının bu satışların üzerinde büyük etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle kaliteli bir VoIP hizmetinin sunulması için kaliteli ve güvenilir bir internet sağlayıcıya ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, çağrıların alımı ve gönderimi için bant genişliği yeterli olmalıdır. Bu yüzden maliyet hesapları yapılırken dikkatli olunmalıdır. Çünkü, bir yandan ses dakikalarından tasarruf sağlanırken, diğer yandan internet kullanım maliyetleri yükselmemelidir.

3) Ağ Gözetimi
Ağ kesintilerinin yaşandığı bir durumda bir diğer yapılması gereken, ağ gözetimi cihazı kurmaktır. Ağ gözetimi cihazı, ağ trafiğini analiz eder ve oluşan problemlerin kaynağına giderek bunları raporlar halinde sunar. Bu raporlar ,VoIP hizmet kalitesindeki sorunların çözümü açısından oldukça önemlidir.

4) Hizmet Sağlayıcı
– Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (SLA) VoIP hizmeti satın alınırken, hizmet sağlayıcının hizmet düzeyi sözleşmesi ve müşteri servisi deneyimleri hakkında yeterince bilgi edinilmelidir. Hizmet düzeyi sözleşmesi ile hizmet sağlayıcı tarafından müşteriye sağlanan hizmetin özellikleri belirlenir. Bu anlaşma ile hizmet kalitesinde standartlar yakalanmış olur. Çoğu hizmet sağlayıcısı hizmetin niteliği, miktarı, problem tespit etme ve çözüm süresi, çalışılabilirlik süresi gibi özellikler bakımından standart düzey bir hizmet anlaşmasına bağlıdır. Fakat, ortama çalışılabilirlik süresini geçebilen ve müşteri servisinde yeterli olan hizmet sağlayıcıların sayısı oldukça azdır. Bu yüzden yapılacak hizmet düzeyi sözleşmesi iyi araştırılmalı ve müşteri servisinden yeterli cevapların alınıp alınmayacağı test edilmelidir.

5) Hizmet Sağlayıcı Referansları
İşletmeler, yanlış hizmet sağlayıcısı seçimi nedeniyle VoIP hizmet kalitesinde sorunlar yaşayabiliyor. Bu hatalardan kaçınmak için birkaç referans müşteriye zaman ayırarak onlara aynı tip sorular yöneltilebilir. Buna ek olarak internetteki müşteri yorumları incelenebilir. Şikayetler varsa, dikkate alınmalıdır. Çünkü herkesin gördüğü sosyal ortam toplum içerisinde dile getirilen bir şikayet gibidir ve önemlidir. Fakat hatalı yorumların olabileceği de gözden kaçırmamak gerekir.

IP nedir?
Internet Protocol
İnternet Protokolü
Bir dizi iletişim protokolünün biraraya geldiği internet ortamında kullanılan en temel protokoldür.

TCP açılımı nedir?
Transmission Control Protocol
Iletim Kontrol Protokolü
Internet aracılığıyla gönderilen paket verilerin otomatik olarak dağıtılması ve iletilmesini sağlayan protokoldür.

UDP neyin kısaltmasıdır?
User Datagram Protocol
Kullanıcı Veri Bloğu Protokolü
İnternet aracılığıyla gönderilen verilerin gönderen ve alan arasında oturum kurmadan iletilmesini sağlayan protokoldür.

RTP ne demek?
Real-Time Transport Protocol
Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü
RTP, gönderilen multimedyaların tek veya birden çok alıcıya gerçek zamanlı iletimini sağlayan bir internet protokolüdür.

sRTP nedir?
Secure Real-Time Transport Protocol
Güvenli Gerçek Zamanlı Aktarım Protokolü
Güvenlik açısından geliştirilmiş gerçek zamanlı aktarım protokolüdür.

DHCP ne demek?
Dynamic Host Configuration Protocol
Dinamik Bilgisayar yapılandırma Protokolü
Her bilgisayarın internete bağlanacağı zaman gerekli olan IP adresinin otomatik olarak dağıtılmasını sağlayan protokoldür. DHCP olmasa her bağlantıda IP adresinin elle girilmesi gerekirdi.

SIP nedir?
Session Initiation Protocol
Oturum Başlatma Protokolü
IP üzerinden sesli ve görüntülü aramada sıkça kullanılan sinyal alışverişini sağlayan IETF tanımlı protokoldür.

TP açıklaması
Transport Protocol
Aktarım Protokolü
Ses, görüntü, metin...vs tüm verilerin bir uçtan bir uca iletilmesini sağlayan prokollerdir. TP0-TP4 arası 5 farklı TP protokolü vardır.

BGP nedir?
Border Gateway Protocol
Sınır Ağ Geçidi Protokolü
Otonom sistemli bir ağ bağlantısında kendi routerları (yönlendiricileri) olan gateway hostlar (ağ geçitleri) arasındaki bilgi değiş tokuşunu yönlendiren protokoldür.

IGP neyin kısaltmasıdır?
Interior Gateway Protocol
Dahili Ağ Geçidi Protokolü
Otonom sistemli bir ağ bağlantısında gateway hostları  (ağ geçitleri) ve routerları (yönlendiricileri) arasında bilgi değiş tokuşunu yönlendiren protokoldür.

VoIP
Voıce Over Internet Protocol
İnternet Üzerinden Ses İletim Protokolü
Analog ses işaretlerinin sayısallaştırılıp sıkıştırılarak internet ya da özel IP ağları üzerinden taşınabilmesini sağlayan bir teknolojidir.

NTP
Network Time Protocol
Ağ Zaman Protokolü
Bir ağ bağlantısına bağlı bilgisayarların saatlerinin milisaniyelerine kadar aynı olmasını sağlayan bir senkronizasyon protokolüdür.

SNTP
Simple Network Time Protocol
Basit Ağ Zaman Protokolü
Tüm NTP uygulamalarını yapabilen daha basit bir zamanlama protokolüdür.

SNMP
Simple Network Management Protocol
Basit Ağ Yönetim Protokolü
Ağ bağlantısındaki cihazları ile işlevlerini gösteren ve yönetimini düzenleyen protokoldür.

PPP
Point-To-Point Protokol
Noktadan Noktaya
Dizinsel bir arayüz kullanarak iki bilgisayarın iletişimini sağlayan prokoldür. Örneğin kişisel bilgisayarlarların servis sağlayıcı bilgisayar ile iletişimi bu protokol aracılığıyla gerçekleşir.

SMTP nedir?
Simple Mail Transfer Protocol
Basit E-Posta Aktarım Protokolü
E-posta gönderilirken ya da alınırken kullanılan protokoldür. Alınan e-postaların kaydedilmesi konusunda kısıtlı olduğu için genellikle başka protokollerle beraber çalıştırılır.

STUN açılımı
Simple Traversal Of Udp Over Nats
UDP' nin ağ çeviricileri(NAT) üzerinden basit geçişi
NAT dahilindeki standartlaşmış hareketlerle ilgili sorunların üstesinden gelmek amacıyla oluşturulmuş bir protokoldür. Güvenlik duvarı ya da NAT arkasında çalışan iletişim cihazlarına bağlı olarak UDP üzerinden veri alışverişini düzenler.

PBX nedir?
Private Branch Exchange
Telefon Santralı
Organizasyonun içindeki dahili görüşmeleri ve organizasyonun dış dünya ile harici görüşmelerini anahtarlayan ve yönlendiren sistemlerdir.

PABX açılımı nedir?
Private Automatic Branch Exchange
Telefon Santralı
Robot Operatör ile çalışan özel santral ağı; günümüzde bütün sitemler otomatik olduğu için PBX ile aynıdır.

DTMF neyin kısaltmasıdır?
Dual Tone Multi Frequency
İkili Tonda Çoklu Frekans
Telefonların tuşlarına basıldığında oluşan sinyallerdir. Bir yüksek bir de düşük frekans grubundan 2 tonun birleşmesiyle oluşan DTMF böylelikle sinyallerin benzeşmemesini sağlar.

CF
Call Forwarding /CALL Dıversıon
Çağrı Yönlendirme
Gelen aramaların başka bir hatta veya operatöre yönlendirilmesidir.

CFNA
Call-Forward No Answer
Cevapsız Aramaları Yönlendirme
Gelen aramaların cevapsız kalması halinde operatöre yönlendirilmesidir.

CFB
Call Forward-Busy
Meşgulken Arama Yönlendirme
Gelen aramaların kullanıcı meşgul olduğunda operatöre ya da başka bir kullanıcıya yönlendirilmesidir.

CFU
Call Forward Uncondıtıonal
Koşulsuz Arama Yönlendirme
Aramaların herhangi bir durumda başka bir kullanıcıya ya da operatöre yönlendirilmesidir.

CLID (CID) Ne demek?
Calling Line Identification
Analog veya sayısal telefonlarda gelen aramaların numarasını gösterme özelliğidir.

CLIP
Callıng Lıne Idendıfıcatıon Presentatıon
Arayan Numarayı Gösterme
Gelen aramaların numarasını ya da rehberde kayıtlı isimlerini telefona cevap vermeden gösterme özelliğidir.

COLP
Connected Line Identification Presentation
Bağlı Hat Kimliğini Gösterme
Giden aramalarda çevirilen numaranın kimliğini bulma ve gösterme özelliğidir.

CLIR
Calling Line Identification Restriction
Arayan Hatttın Kimlik Gizlemesi
Hat kimliğinin arama yaparken gizlenmesini ya da istenilen bir isimle gözükmesini sağlayan özelliktir.

COLR
Connected Line Identification Restriction
Bağlı Hattın Kimlik Gizlemesi
Arama yapılan numaranın aranılan taraftan gizli kalmasını sağlayan özelliktir.

CH
Call Hold
Bir hat ile bağlantıyı kesmeden veri iletişimini duraklatmaktır.

FCT nedir?
Fixed Cellular Terminal
Sabit Cep Telefonu Terminali
Telefon santrallarından başlatılan GSM aramalarını sabit hatlar yerine, GSM SİM kartları üzerinden yapılmasını sağlayan sistemdir.

KTS
Key telephone System
Tuşlu/Anahtarlı Telefon Sistemi
PBX'lere oranla daha küçük ve daha ucuz ama daha kısıtlı özelliklere sahip olan iletişim sistemidir.

KTSoIP
Key Telephone System Over IP
İnternet Baplantılı Tuşlu/Anahtarlı Telefon Sistemi
Internet Protokolü(IP) üzerinden çalışan KTS'lerdir.

ACD nedir?
Automated Call Distribution
Otomatik Çağrı Dağılımı
Gelen çağrıların önceden belirlenen veya uygun olan kullanıcılara otomatik olarak dağıtılmasıdır.

AA
Auto Answer
Otomatik Cevaplama
Yerinde olmayan veya meşgul olan kullanıcılara gelen çağrılara robot operatörün cevap vermesidir.

CDR
Call Detail Recorder
Arama Detayı Kaydedici
VoIP özelliğinde güncel sistem kullanımı bilgilerini içeren dosyadır.

CMDR
Centralized Message Detail Recorder
Merkezi Mesaj Detay Kaydedici

COS
Call Origination Status
VoIP üzerinden yapılan çağrıların toplanması ve uygun kullanıcılara dağıtılmasıdır.

DECT açılımı nedir?
Digital Enhanced Cordless Telecommunications
Dijital Geliştirilmiş Kablosuz Haberleşme
Yüksek ses kalitesi ve güvenlik sağlayan, kablosuz telefonlara özgü bir uluslararası erişim standardıdır. Hattın dinlenmesine karşı yüksek güvenlik sağlamasının yanı sıra kullandığı dijital teknoloji ile parazit ve hat karışmalarını ortadan kaldırır ve mükemmel ses kalitesi sunar.

GAP
Generic Access Profile
Genel Erişim Profili
DECT baz istasyonlarının uygun bir DECT el ünitesiyle çalışmasına izin veren bir dizi zorunluluğu tanımlayan profildir.

IVR nedir? Ne işe yarar?
Interactive Voice Response
Sesli Yanıt Sistemi /Etkileşimli Sesli Yanıt Sistemi
Gelen çağrıları otomatik cevaplayarak arama yapanlara tuş takımı ile cevap verecekleri seçenekler sunan sistemdir.

CI
Common Interface
Farklı sinyal sağlayıcıların frekanslarını tek bir alıcı ile almak için geliştirilen teknolojidir.

EVM
Extended Voice Module
Genişletilmiş Ses Modulü

EVM
External Voice Mail
Harici Sesli Posta

MGW
Media Gateway
Medya Ağ Geçidi
Farklı iletişim ağlarındaki dijital medya sinyallerinin akışını sağlayan cihazdır. PTSN, NGN, PBX gibi araçlar arasında bağlantı kurar.

POTS
Plain Old Telephone Service
Arama yapma, yönlendirme, bekletme, hızlı arama, acil arama, konferans(üçlü) konuşma, sesli mesaj gibi geleneksel telefon hizmetlerinin tümüdür. Yeni nesil teknoloji tartışmalarında tüm bu geleneksel servislerden bahsedilirken bu terim kullanılır.

SBC
Session Border Controller
VoIP teknolojisinde arama yapma, sürdürme, sonlandırma eylemlerinin gerçekleştirilmesini düzenleyen uygulama ya da araçtır.

FSK
Frequency-Shift Keying
Frekans Kaymalı Anahtarlama
Bir yayın dalgasındaki frekans değişimlerini ayıran sayısal bilgileri modelleyen frekans modülüdür.

MSK
Minimum-Shift Keying
Minimum Kaymalı Anahtarlama
Her biti yarım sinüs dalgası olarak kodlayan sürekli olarak geliştirilmiş frekans kaymalı anahtarlama türüdür.

AFSK
Audio Frequency-Shift Keying
Ses Frekansı Kaymalı Anahtarlama
Telefon hatları tarafından kullanılan saniyede 1200 bit hızla veri alış verişini sağlayan anahtarlama türüdür.

ATC
Audio Tele-Conference
Sesli Konferans
Sesli telefon konferansı, aynı anda birçok kişinin telefonda birbiriyle konuşabilmesidir.

CTI
Computer Telephony İntegration
Bilgisayar – Telefon Entegrasyonu
Telefon, çağrı merkezi ve santral fonksiyonlarını bilgisayar ile yönetmeyi ve kontrol etmeyi sağlayan servistir.

OTR
Off The Record
Anlık mesajlaşma ve görüşmeler için güçlü bir şifreleme sağlayan bir şifreleme protokolüdür. Bir ağ bağlantısının başka bir ağ ile bağlantısını kuran cihazdır.

GW
Gateway
Ağ Geçidi

DDD
Direct distance dial
Dorudan Uzak-Mesafe Araması
İletişim sisteminden operatöre bağlanmaya gerek kalmadan doğrudan dış arama yapılmasıdır.

TDMA
Time Division Multiple Access
Zaman Bölmeli Çoklu Erişim
Dijital kablosuz telefonlarda kullanılan daha fazla veri akışını sağlamak için bir hücreyi 3 dilim zamana (slot) bölen teknolojidir.

OFDM
Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
Dikey Frekans Bölmeli Çoklama
Bir sinyali farklı bir frekansta birkaç dar bant kanalına bölen dijital modülasyon yöntemidir.

Codec
Coder-Decoder
Bir digital akımın veya sinyallerin kodlanması ya da kodlarının çözümlenmesini sağlayan araç.

S0
S İnterface
NT1 ya da NT2 cihazları (PBX gibi) ile ISDN araçları (telefon, bilgisayar gibi) arasındaki bağlantıyı kuran elektrik arabirimidir.

T0
T İnterface
NT1 ve NT2 cihazları arasında bağlantı kuran elektrik arabirimidir.

FO
Fiber Optic
Fiber Optik
Fiber optik kablolarla oluşturulan telefon altyapısında, DS200 FOÇ kartı ile doğrudan sonlandırma yaparak, çözüm üretilebilmektedir.

IPCC
IP Cross Connect
IP Anahtarlama

DCC
Digital Cross Connect
Sayısal Anahtarlama

VRC
Voice Record Card
Ses Kayıt Kartı
DS200 serisi sistemlerde, müşterinin özel olarak istediği ses kayıt özelliğinin santrallara kazandırılabildiği, entegre genişleme kartıdır.

NetCM
MS26S, MS26C, MS38S, MS38C, MS48S, MS48C, MS128, MS224 telefon santralları için raporlama

WebCM
DS200 serisi santrallarla uyumlu web tabanlı çağrı kayıt yazılımı

Telefon santralı,  genel olarak birçok telefonun bir merkeze bağlı olarak aralarında iletişim sürekliliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiş olup gelen ve giden aramaları otomatik olarak yönlendiren telekomünikasyon sistemine verilen isimdir.
 
Telefonla iletişimin en önemli kısmını oluşturan santrallar, ilk üretildiklerinde manuel (elle) olarak çalışmaktaydı. Arama yapmak isteyen kişi önce operatöre bağlanıyor ve aramak istediği numarayı söylüyordu. Operatör de arayan kişi ile aranan kişi arasında bağlantıyı elle gerçekleştiriyordu. Bu ilk manuel santralların yerine, günümüzde hat yönlendirmesini kendi gerçekleştiren otomatik telefon santralları kullanılmaktadır.
 
Günümüzde telefon santralları, genellikle şirket içi iletişimin sağlanmasında kullanılmaktadır. Şirket bünyesinde santrala bağlı telefonlar aralarında dahili numaralarla (telefon kodları) ücretsiz iletişim sağlayabildikleri gibi dış hatlarla kolaylıkla görüşme yapabilmektedirler.
 
Telefon Santrallarının Çalışma Prensibi Nedir?
 Günümüzde yaygın olarak kullanılan elektronik telefon santralların özellikleri (otomatik telefon santralı) yer tasarrufu sağlar, güç tüketimi en az seviyededir, üretilmesi ve kullanımı kolay olup ekonomik ve hizmet ettiği kullanıcı sayısı maksimum düzeydedir. Telefon santralları hakkında teknik bilgi verecek olursak; telefon santralları genel olarak beş ana parçadan meydana gelmektedir;

 • Güç devresi
 • Ana kart
 • Abone kartı
 • Dış hat kartı
 • Besleme üniteleri 

Yaygın olarak kullanılan telefon santralları, isteğe göre programlanmış mikro işlemciler tarafından yönetilmektedir.
 
Telefon santralına gelen elektrik akımı, öncelikle santralın güç ünitesine ulaşmaktadır. Güç devresi bu elektrik akımını tüm santrala göndermektedir. Ana karta ulaşan elektrik akımı işlemciye iletilmektedir. Telefon santralının beyni konumundaki işlemci üzerinde santral ayarları, dahili numaralar vb. bilgiler bulunmaktadır.  İşlemci, soketlere bağlı olan telefonlara gerekli yönlendirmeyi yaparak çağrıyı gerçekleştirmektedir.
 
Telefon Santralı Üzerinden Nasıl Arama Yapılır?

 • Arama yapmak isteyen kullanıcının ahizeyi kaldırmasıyla birlikte işlemci kullanıcıya çevir sesi gönderir.
 • Kullanıcı, aramak istediği numarayı tuşlamasıyla abone kartına gelen sinyal, işlemciye iletilmektedir.
 • İşlemci, kullanıcının çevirmek istediği numarayı algılar ve aranan kişiye çaldırma sesi gönderir.
 • Aranan kişi çağrıyı cevapladığında işlemciye tekrar sinyal gider ve ortak alanda görüşme gerçekleştirilir.

Santral Çeşitleri Nelerdir?
Günümüzde yaygın olarak kullanılan telefon santralı çeşitleri; analog santral, IP santral ve sayısal (dijital) santrallardır. Bu santralların farkları ve çeşitleri hakkında bilgi verelim.

Analog Telefon Santralı Nedir?
Analog santral; genellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde tercih edilen, iletişimi merkeze bağlı kablolar aracılığıyla sağlayan modüler bir sistemdir. Analog santrallar küçük ve orta ölçekli firmaların iç ve dış görüşmeleri bu santral üzerinden yönetilmektedir. Analog santrala bağlı kullanıcılar, dahili ve harici hatlara bağlanabilecekleri gibi bu işlemlerin istenildiği takdirde kısıtlanabilme imkanı da bulunabilmektedir.

Gelişen teknolojiyle birlikte analog santrallar da programlanabilir bir yapıda olup analog telefon santrallarının genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

 • Otomatik dış hat bekletme
 • Otomatik sistem kontrolü
 • Çağrı kısıtlama
 • Doğrudan aboneye erişim
 • Harici çağrı yönlendirme
 • En ucuz tarifeye yönlendirme (LCR)
 • Dış hat erişim grupları
 • Otomatik dış hat açma
 • Gece servisi
 • Paralel operatörler
 • Sistem parametrelerini raporlama
 • Elektrik kesintisinde dış hat-iç hat bağlama
 • Uzaktan programlama
 • Dahili abone grupları
 • Seri çağrı transferi
 • Sistem yetkilisi
 • Zaman ve tarife tabloları
 • MF/DP arama
 • Faks yönlendirme

IP Telefon Santralı Nedir?
IP santral; ses, görüntü vb. iletişim gereksinimlerini network (ağ) üzerinden ip protokolü ile ileten, yazılım tabanlı telekomünikasyon sistemidir.

IP Telefon Santralı Avantajları;

 • Yazılım tabanlı olduğundan bilgisayar, internet ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere kolaylıkla entegre edilebilecekyapıdadır.
 • Çok katılımcılı telefon görüşmesi (telekonferans) yapılabilir.
 • Analog telefon santrallarına göre daha verimlibant genişliği kapasitesi sağlar.
 • Network üzerinden çalışması nedeniyle aynı anda internet ve IP telefonlar kullanılabilir.
 • Günümüzde kullanılan analog santrallara göre çok düşük bir maliyete sahiptir.
 • Çok şubeli işletmeler arasında ücretsiz iletişim imkanı sunmaktadır.
 • Video IP telefonlar aracılığıyla görüntülü görüşmeolanağı bulunmaktadır.
 • Bakımı basit olup kapasite artırımı, yönetimi ve entegrasyonu kolaydır.
 • Mobil cihaz aracılığıyla ip santrala bağlanıp arama gerçekleştirebilirsiniz.

Sayısal (Dijital) Telefon Santralı Nedir?
Dijital telefon santralı; genellikle kurum içi haberleşmede tercih edilen bir modüler sistemdir. Dijital telefon santralı ile kullanıcılara kullanımı kolay ve güçlü bir iletişim olanağı sunulmaktadır. Kurumların iletişim maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra yüksek kalite de ses transferi sağlamaktadır.
Sayısal telefon santralları gelişen teknolojiyle birlikte değişime uğrayarak IP, internet telefonu gibi network tabanlı iletişim aletleri ile de kolaylıkla entegre olabilmektedir.

Santral sistemi, telefon şebekelerinde aboneler ve kullanıcılar arasında iletişimi sağlayan gelen ve giden aramaları otomatik olarak yönlendiren telekomünikasyon sistemine verilen isimdir. Santral sistemlerinin ana işlevi, gelen ve giden arama trafiğini yönlendirmek olmasının yanında Video Telefon, Sesli Mesaj (Voicemail) ve İnteraktif Sesli Cevap (IVR) gibi ek işlevlere de sahip olabilir.

Santral sistemi, modüler bir yapıya sahip olan santral cihazı ve buna farklı noktalardan bağlı yazılım tabanlı telefon, masaüstü IP telefon, videofon, VoIP destekli cep telefonu, IP DECT ve analog setlerden meydana gelebilmektedir. Bu harici bileşenler, işletmenin ihtiyacına uygun olarak şekillenebilmektedir. Örneğin; birden fazla lokasyona sahip olan işletmeler, ek donanıma ihtiyaç duymadan internet üzerinden merkezde bulunan santral sistemine; IP telefon, yazılım tabanlı IP telefon, WiFi telefon, VoIP destekli akıllı cep telefonu gibi IP üzerinden haberleşebilen bileşenler ile bağlanarak iletişimi sağlayabilirler. Bunun yanında santral sistemine bağlı aboneler, kendi aralarında ve dış hatlar üzerinden uygun donanım ya da yazılım tabanlı telefonlar aracılığıyla görüntülü görüşme yapabilmektedirler.

Santral sistemlerinin bu özellikleri, işletmelere yüksek kapasiteli bir iletişim ağı sağlamasının yanında işletmenin iletişim maliyetlerini de düşürmektedir. Bu nedenle santral sistemi kurulmadan önce işletmenin temel ihtiyaçları ile sonradan gereksinim duyabileceği ihtiyaçlar göz önünde bulundurulup ileriye dönük tercih yapmak doğru seçim olacaktır.

Telefon santralları, gelen ve giden çağrıları otomatik olarak yönlendiren telekomünikasyon sistemine verilen genel isimdir. Abone ulaşmak istediği kullanıcıya ait numarayı tuşladığında santral bu numaraya bağlı kullanıcıya otomatik olarak bağlantı sağlar. Kullanıcı ve abone arasında iletişimi sağlamak için her aboneye tahsis edilmiş kodlar (telefon numaraları) bulunmaktadır. Telefon numaraları işleve göre standart numaralar, 444’lü numaralar, 0850’li numaralar vb. şekillerde çeşitlenebilmektedir.

444’lü hat, Türk Telekom tarafından “7 Rakamlı Özel Servis Numaraları” adlı hizmet ile kullanıcılara sunulmaktadır. Türkiye’nin her yerinden sabit ya da mobil telefonlar fark etmeksizin tek bir numara üzerinden erişim sağlanabilmektedir. 444’lü santral numaraları, müşteri memnuniyeti adına işletmeler için kaliteli bir hizmet imkanıdır. 444’lü hatların kaliteli bir hizmet sunmasının yanında dezavantajları da bulunmaktadır.

444’lü Numaraların Dezavantajları;

 • 444’lü bir hat alabilmek için tüzel kişiliğe sahip olunmalıdır.
 • 444’lü özel numara için 5 adet sabit hat gerekmektedir. Bu hatların tahsis ve sabit ücretleri yüksek miktardadır. Bu da işletmelerin iletişim giderlerinin artmasınasebep olabilmektedir.
 • Analog bir yapıda olduğundan dolayı 444’lü hatlarda genişleme yapılabilmesi içi yüksek kurulum maliyetleri

0850’li numaralar, her yerden erişim sağlanabilen internet tabanlı sanal numaralardır. Tek bir numara üzerinden eş zamanlı sınırsız çağrı özelliği bulunmaktadır. 0850’li santral numaraları, internet tabanlı olduğundan dikkat edilmesi gereken nokta, internet hızı ve bant genişliğidir. Kesintisiz iletişimin sağlanması için yeterli internet hızı ve bant genişliği gerekmektedir.

0850’li hatlar, diğer özel telefon numaralarına göre daha ekonomik olup fiziki hatlara göre bakım/onarım, tesis ve sabit ücretleri daha az maliyetlidir. IP üzerinden çalışan 0850’li numaralar; bilgisayar, masaüstü telefon, internet sitesi ve akıllı telefonlar aracılığıyla kullanılabilmektedir. Bu özelliğinden dolayı sabit bir lokasyona bağlı olmadan internet olan her yerde çağrılarınıza cevap verebilir ya da arama yapabilirsiniz.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet hizmetlerinde de büyük bir kalite artışı sağlandı. Bunun sonucunda günümüzde DSL ve fiber altyapılarının gelişmesiyle geniş bant internet hizmetleri yaygın bir kullanıma sahip oldu. İnternet hizmetlerindeki bu gelişim, işletmelerin iletişim ihtiyaçlarını da bu doğrultuda yönlendirmeye başladı.

IP santrallar, internet hattı üzerinden bağlantı sağlayabildiğinden günümüzde işletmeler için iletişimi sağlayabilmede en karlı çözüm olabilmektedir. Geleneksel analog santralların aksine IP santrallar, aboneler arası kablolama gereksinimini oradan kaldırdığından kurulum maliyeti daha düşük seviyede olabilmektedir. Bunun yanında IP santrala dahil aboneler, kendi aralarında ücretsiz konuşabilme imkanı sağlanabildiğinden analog santrala göre iletişim giderleri daha düşük olabilmektedir.

Günümüzde mobil teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık haberleşmede sabit bir yere bağlı kalmak ortadan kalkabilmektedir. Analog santrallarda sabit bir masa telefonuna bağlı kalınmasının yanında IP santral kullanımında mobil cihazlar uygun programlarla IP santral abonesi olabilmektedir. Bu da işletme dışında farklı yerlerde aynı network üzerinden iletişim sağlayabileceğinden iletişim maliyetlerini düşürebilmektedir.

Analog santrallarda iç ve dış hat kapasite artırımı, ilave donanım ve modüllerle sınırlı sayıda yükseltilebileceğinden maliyeti arttırabilmektedir. IP telefon santralları, yazılım tabanlı olduğundan IP abone lisansı ile kolaylıkla abone sayısı artırımı yapılabilmektedir.

IP santralların analog santrallardan diğer bir farkı da evrensel SIP standardını destekleyen ürünler kullanılabilmesidir. Yani analog santrallarda sadece santral üreticisine ait telefon modelleri kullanılabiliyorken IP PBX santrallar evrensel SIP standardına sahip donanımlar ile kullanılabilmektedir.  Bu özelliği sayesinde IP santrallar, farklı marka donanım ve yazılımlarla uyumlu olup ses, görüntü ve veri iletişimi sağlayabilmektedir.

IP santral kurulum ve montajı yapılırken, santrala verilen IP adres blokunda networke bağlı cihazlar arasında IP çakışması olmamasına dikkat edilmelidir. IP telefon kullanılacaksa, yoğun çağrı trafiğinin karşılayacak bir switch üzerinde IP telefonlar birleştirilmelidir. Santral kurma işlemi tamamlandıktan sonra kullanıcıya santral çalışma talimatı ve santral yönetimi hakkında bilgi verilmelidir.

Voice Over Internet Protocol kelimelerinin baş harflerinden türetilen VoIP; telefon görüşmelerinde ses sinyallerinin internet hattı üzerinden taşınması anlamına gelir. VoIP üzerinden ses iletimi yapılabilmesi mümkün olduğundan sabit ya da mobil telefonlar ile uluslararası görüşmeler de dahil olmak üzere ücretsiz ya da düşük maliyetlerle aramalar gerçekleştirilebilir.

VoIP, analog ses sinyalini dijital sinyale çevirerek internet üzerinden ileterek çalışır. Bu nedenle VoIP sisteminde internet bağlantısı büyük önem taşıyabilir. VoIP aracılığıyla kesintisiz ve kaliteli bir iletişim sağlanabilmesi için geniş bant internet kullanımı çözüm olabilir.

Teknolojideki gelişmeler VoIP hakkında farklı çözümler oluşturulmasına da imkan tanıyabilir. VoIP çözümlerinin tamamı internet altyapısına bağlı olmasına rağmen, bağlantı şekli ve kullanılan donanımlar ile çeşitlenebilir.  Günümüzde yaygın olarak kullanılabilen VoIP çeşitleri; bilgisayardan bilgisayara, IP Telefon ve Analog Telefon Adaptörü ile sağlanabilir.

Bilgisayardan bilgisayara VoIP, en kolay yöntemlerden biri olabilir. Bu yöntemde kaliteli bir iletişim için internet telefonu adı verilen bir donanım kullanılabilir. Bunun yanında uygun programlarla bilgisayarların mevcut donanımı da kullanılabilir.

VoIP çözümlerinden biri de IP telefon kullanımıdır. IP telefonlar, klasik kablolu telefon görüntüsünden çok farklı olmayıp ses iletimini internet hattı üzerinden gerçekleştirebilir. VoIP sistemler içinde en çok tercih edilen donanım IP telefonlar olabilir.

Analog telefon adaptörü ile gerçekleştirilen VoIP bağlantısı ile klasik telefon bilgisayara ya da doğrudan internet hattına bağlanabilir. Analog telefon adaptörü, analog/dijital ses dönüştürücüsü olarak görev yapmaktadır. Telefondan gelen analog sinyalleri, internet üzerinden iletilebilecek dijital sinyallere dönüştürebilir.

Paylaş